LÊ NGUYỄN BẢO NGỌC

LÊ NGUYỄN BẢO NGỌC

By Omarket

PRICE

$100   |   1000 OPV
Available

Mô tả

Lê Nguyễn Bảo Ngọc là một hoa hậu, người mẫu người Việt Nam. Cô đạt danh hiệu Á hậu 1 – Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Sau đó, Bảo Ngọc đã được lựa chọn để đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Quốc Tế 2022.

Để chúng tôi một bình luận

comment